ترکیه 

اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

اخذ ویزای ترکیه
ترکیه

شرایط اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت:

  • سرمایه اولیه شرکت 10 هزار لیر (مطابق با قانون جدید حداقل سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود ۱۰۰۰۰ لیره ترک و شرکت های سهامی خاص ۵۰۰۰۰ لیره ترک می باشد و اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند در ترکیه شرکت ثبت نمایند، می بایست ۱/۴ ارزش سرمایه شرکت را قبل از انجام ثبت شرکت در حساب بانکی دولت که به این منظور افتتاح می گردد واریز نمایند مبلغ فوق بعد از اینکه شرکت به صورت رسمی ثبت شد و در روزنامه رسمی درج گردید؛ قابل برداشت می باشد).
  • ثبت شرکت مسئولیت محدود با یک سهامدار نیز امکان پذیر می باشد.
  • برای ثبت شرکت اگر تمام سهامداران نمی توانند حضور داشته باشند، حضور یکی از سهامداران (مدیر عامل) و یا صاحبین امضا نیز کافی است، در این صورت لازم است سهامدار حاضر در ترکیه وکالتنامه ثبت شرکت از دیگر سهامداران داشته باشد.
  • به هزینه های ثبت شرکت هزینه استخدام کارمند و حسابدار، اجاره محل دفتر و مالیات، حقوق و بیمه کارمندان و بیمه اعضای شرکت، مالیات بر درامد و ارزش افزوده و نیز اضافه می گردد (توجه داشته باشید اگر کارمند ترک داشته باشید و از روز اول او را بیمه نمایید علاوه بر پایین تر بودن حق بیمه، روند دریافت اقامت نیزآسان تر خواهد شد).