اقامت و اخذ ویزا 

سنت لوسیا

سنت لوسیا یک کشور در کارائیب شرقی واقع در آمریکای شمالی است. ریشه مردم این منطقه عمدتا آفریقایی و ترکیب آفریقایی و اروپایی با درصد کوچکی از هند و کارائیب می باشد.

این کشور از مناظر بسیار زیبایی برخوردار است، ازجمله قله های آتشفشانی بلند دوقلو پیتون ها، سواحل، صخره ها، آبشارها، کوه های سرسبز، بندر کروز، دریای ماریگوت و هتل های عالی در پایتخت.

پاسپورت دوم سنت لوسیا از طریق برنامه سرمایه گذاری

سنت لوسیا با استفاده از برنامه CBI و با بکارگیری شیوه های موثر گذرنامه خود را به سرمایه گذاران خارجی اعطا می کند.

با سرمایه گذاری در کشور سنت لوسیا و به یکی از روش های زیر می توانید به پاسپورت این کشور دست یابید:

مزایای پاسپورت سنت لوسیا توسط سرمایه گذاری

عدم سوپیشینه فرد متقاضی و اعضای خانواده ایشان (با اعتبار 6ماهه ) و گواهی سلامت جز مدارک الزامی می باشد.