مجارستان 

اخذ اقامت مجارستان از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت مجارستان

مهاجرت به مجارستان همانند سایر کشورهای اروپایی با استفاده از روش های مختلفی امکان پذیر است مانند اقامت کاری و تحصیلی، سرمایه گذاری و خرید ملک و همچنین راه اندازی کسب و کار. مجارستان به دلیل امتیازاتی همچون هزینه های پایین زندگی در مقایسه با کل اروپا، عضویت در اتحادیه اروپا و همچنین منطقه شینگن و مالیات پایین از جمله مکان های مطلوب برای مهاجران به شمار می رود. لازم به ذکر است هزینه های خرید و اجاره ملک در مجارستان از ایران کمتر است. برای انتخاب بهترین روش دریافت اقامت و مهاجرت به کشور مجارستان متناسب با شرایط شما با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

مجارستان

سرمایه گذاری در مجارستان:

سرمایه گذاری در مجارستان یکی از ارزان ترین و کم ریسک ترین روش های مهاجرت به اروپا محسوب می شود. سرمایه گذاری در مجارستان برای دریافت اقامت شامل دو روش زیر است:

  • خرید اوراق قرضه دولتی به ارزش 300 هزار یورو
  • خرید حداقل دو آپارتمان با سرمایه در مجموع حدود 200.000 یورو

مزایای سرمایه گذاری در مجارستان:

  • بازگشت مبلغ سرمایه گذاری در اوراق بعد از 5 سال به سرمایه گذار
  • دریافت اقامت در کمتر از یک ماه
  • امکان بهره مندی از خدمات تحصیلی و درمانی در مجارستان و کل اتحادیه اروپا برای متقاضی و خانواده شان
  • عدم نیاز به حضور و زندگی در مجارستان
  • امکان دسترسی و سفر آزادانه به تمام نقاط شینگن
  • هزینه پایین مالیات برای خرید ملک در مجارستان ٪4 ارزش ملک.