اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری وثبت شرکت

اقامت سوئد, aranmehr.com

اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری وثبت شرکت

یکی از راه های اخذ اقامت اروپا ، دریافت اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت است .

دراین روش ، ازطریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت ، امکان دریافت اقامت سوئد فراهم می شود .

شرایط دریافت اقامت با ثبت شرکت در سوئد

– داشتن گذرنامه معتبر

– شما باید توانایی های خود را در زمینه کاری مربوطه ثابت کنید، همچنین داشتن تجربه در اداره شرکت نیز از شرایط کسب اقامت محسوب میشود

– آشنایی با زبان سوئدی و یا انگلیسی (در بعضی مشاغل و شرایط خاص، هردو مورد)

– شما باید به طور قاطع ثابت کنید که مسئولیت اصلی شرکت و اداره شرکت را بر عهده دارید. همچنین حداقل ۵۰٪ سهام شرکت را دارا باشید

– کالا های تولید شده و یا خدمات شرکت باید در سوئد عرضه شوند

– داشتن توانایی مالی برای تامین خود و خانواده (در صورتی که به عنوان همراه قصد اقامت در سوئد را داشته باشند.) برای ۲ سال اول اقامت شما در خاک سوئد

متقاضی ۲۰۰٫۰۰۰ کرون
همسر ۱۰۰٫۰۰۰کرون
به ازای فرزند ۵۰٫۰۰۰ کرون

– داشتن برنامه کاری که شرکت را به سود رضایت بخشی برساند و توانایی تامین مخارج زندگی شما و خانواده خود را در مدت زمان آزمایشی(۲ سال) داشته باشد

در آخر اداره مهاجرت سوئد پلان کاری و برنامه های تجاری شرکت شما را ارزیابی می کند.

مراحل تسلیم تقاضانامه

طبق قوانین مندرج در سایت اداره مهاجرت سوئد، شما در کشور مادری و یا کشوری دیگر بجز سوئد، میتوانید فرم ها و مدارک خود را به یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های سوئد تحویل بدهید.

مدارک لازم

فرم شماره ۱۲۴۰۱۱
کپی از صفحات گذرنامه که حاوی مشخصات شخصی و تاریخ اعتبار می باشد.

همچنین کپی صفحاتی که در آن مهراقامت و یا ویزای کشورهای دیگر ثبت شده باشد.

ریز حساب بانکی شما جهت آنکه توانایی مالی شما را برای تامین خود و همراهان احتمالی در ۲ سال اول را تایید کند.

(۲۰۰,۰۰۰ کرون برای متقاضی، ۱۰۰,۰۰۰ همسر و ۵۰,۰۰۰ کرون برای هر فرزند) همچنین توانایی مالی شما جهت سرمایه گذاری های اولیه شرکت.

از جمله مخارج اولیه در راستای خرید و یا راه اندازی و ثبت شرکت در سوئد، هزینه های احتمالی اولیه برای خرید ماشینالات و یا وسایل مورد نیاز شرکت.

قرارداد خرید شرکت. درصورتیکه شما قصد خرید شرکتی را درسوئد داشته باشید و یا آن را خریده باشید.
قرارداد سهامی عام و یا دفترچه اسامی سهام داران شرکت

مدل های مختلفی ثبت شرکت

در کشور سوئد مدل های مختلفی جهت ثبت شرکت وجود دارد

از جمله شرکت های سهامی عام Handelsbolag (هندلس‌بولاگ), شرکت با مسئولیت محدود Aktiebolag (اکسیه‌بولاگ), و غیره…

ثبت شرکت در سوئد، پروسه بسیار ساده و آسانی است، به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنم قبل از پرداخت مبالغ هنگفت به شرکت های مختلف، یک بار خودتان امتحان کنید.

سهامی عام

در صورتی که شرکت شما جزء شرکت های سهامی عام محسوب می شود، اداره مهاجرت از شما قرارداد شرکت را می خواهد .

مسئولیت محدود

در صورتی که شرکت شما در رده شرکت با مسئولیت محدود می باشد (aktiebolag) ، اداره مهاجرت سوئد از شما دفترچه حاوی اسامی تمام سهام داران را می خواهد.

این دفترچه میتواند به صورت الکترونیکی و یا کاغذی باشد.

البته شما میتوانید از مدل های دیگر نیز برای ثبت شرکت خود استفاده کنید.

نکته‌:

* در صورتیکه شما قصد خرید شرکتی را در سوئد دارید، گواهی معتبر(فیش بانکی) از بانک مبنی بر پرداخت مبلغ خرید الزامیست.

* قرارداد های مشتری ها و یا تحویل دهنده های کالاها
* صورت های مالی شرکت ازجمله ترازنامه و صورت سود و زیانِ سال مالی جاری تا ماه اخیر
* گواهی و یا مدرک رسمی مبنی بر آشنایی شما با زبان سوئدی و یا انگلیسی
* مدارک دیگر تحصیلی
* گواهی ازطرف کارفرمای قبلی
* گواهی ثبت شرکت شما در خارج از خاک سوئد (شرکت کنونی شما و یا گذشته)

اشخاصی که بدون ویزا اجازه سفر به سوئد را دارند

اگر شما نیازمند ویزا برای ورود به سوئد نباشید ، بایستی کپی رأی صادر شده از اداره مهاجرت مبنی بر دارا بودن اجازه کار را هنگام ورود به این کشور به همراه داشته باشید.

سپس بعد از ورود به سوئد اقدام به درخواست کارت اقامت از طریق اداره مهاجرت شهر خود نمایید.
کارت اقامت صادر شده به آدرس شما در سوئد فرستاده میشود.

این اصل تنها زمانی که اجازه کار شما بیشتر از ۳ ماه باشد ، صدق میکند. در غیر این صورت شما نیازی به کارت اقامت نخواهید داشت.

مدت زمان اعتبار اجازه کار

رأی صادر شده از اداره مهاجرت به سفارت خانه و یا کنسولگری مربوطه ارسال میشود. برای گرفتن رأی اداره مهاجرت از سفارت ، همراه داشتن گذرنامه الزامیست.

اقامت موقت از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت برای حداکثر ۲ سال اعطا میشود و البته مطابق با مدت اعتباری که گذرنامه متقاضی دارد تعیین میشود.

در صورتی که اعتبار گذرنامه شما کمتر از مدت زمان اشتغال باشد ،اعتبار اقامت و اجازه کار بر طبق اعتبار گذرنامه شما تنظیم میگردد.

اقامت اعضای خانواده در سوئد

اگر خانواده شما به صورت همراه نیز قصد زندگی در سوئد را داشته باشند ،

میتوانند در مدت زمان قید شده در رأی نهایی ، اقامت موقت این کشور را بگیرند.

تمامی اعضای خانواده به صورت شخصی مؤظف به تکمیل و تسلیم فرم شماره ۱۳۲۰۱۱ به سفارتخانه/کنسولگری مربوطه را دارند.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم شماره ۱۳۲۰۱۱
کپی از صفحات گذرنامه که حاوی مشخصات شخصی و تاریخ اعتبار می باشد. همچنین کپی مهر اقامت و یا ویزای کشورهای دیگر
کپی عقدنامه (برای متأهلین)
شناسنامه فرزندان (اگر دارای فرزند هستید)
رضایت نامه سرپرست/ولی (در صورتی که یکی از والدین و یا سرپرست کودک، به عنوان همراه نباشد)
نامه کوتاهی از طرف متقاضی مبنی بر اینکه ایشان همراه با خانواده قصد زندگی در سوئد را دارند.

( در صورتی که متقاضی و همراهان به صورت همزمان اقدام نکنند.)

نکته! تقاضانامه های کاملا تکمیل شده همراه با مدارک الزامی، زودتر از تقاضانامه هایی که احتیاج به کامل شدن دارند، مورد بررسی قرار میگیرند.

ادامه دادن فعالیت کاری بعد از اتمام اعتبار اجازه کار سوئد

در صورتی که شما قصد ادامه فعالیت کاری در سوئد پس از اتمام اعتبار اجازه کار اولیه خود را دارید ،

میتوانید درخواست تمدید اجازه کار را به اداره مهاجرت تسلیم نمایید.

درخواست تمدید اجازه کار را حتماً قبل از اتمام اعتبار اجازه کار فعلی خود تحویل اداره مهاجرت بدهید.

زمانی که شما به مدت ۲۴ ماه (۲ سال) دارای اقامت کاری به واسطه ی ثبت شرکت در سوئد و اداره آن باشید ، میتوانید اقامت دائم این کشور را برای همیشه بگیرید.

شرایط دریافت اقامت دائم :

توانایی تامین مالی خود ( و همراهان احتمالی) از طریق درآمد شرکت،

به کاربردن تمامی اصول حسابداری در راستای ارائه ی گزارش های مالی شرکت

دارا بودن مجوز های مورد نیاز شرکت مربوطه

و در آخر شما بایستی سالانه حداقل بیشتر از ۶ ماه در خاک سوئد زندگی کرده باشید.

در صورتی که شما از طریق ثبت شرکت در سوئد و به عنوان خویش فرما اقامت موقت سوئد را دریافت کردید،

حق کار کردن نزد کارفرمای دیگری را نخواهید داشت

و تنها در شرکت نام برده شده می توانید به فعالیت کاری خود بپردازید.

موافقت نکردن اداره مهاجرت با تقاضانامه شما

در صورتی که اداره مهاجرت کشور سوئد با تقاضانامه‌ی شما موافقت نکرد،

شما میتوانید در مدت ۳ هفته بعد از دریافت رأی نهایی صادر شده از طرف این سازمان، شکایت نامه‌ایی تنظیم و به اداره مهاجرت ارسال کنید.

اطلاعات بیشتر و چگونگی تنظیم شکایت نامه در رأی صادره از اداره مهاجرت درج شده است.

اقامت سوئد, aranmehr.com

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید
۰۲۱۲۶۲۹۳۴۴۹
۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱
۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸

بازدیدها: 215


اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری وثبت شرکت
5 (100%) 2 vote[s]

نویسنده مطلب مدیر